Sinds 16 november 2018 geeft Kevin Splinter karate lessen in Het Pluspunt te Oud-Beijerland.

Naast een gewone jeugdgroep, en bij voldoende interesse een groep voor volwassenen, worden er kleine groepjes opgezet speciaal voor kinderen die hierin beter tot hun recht komen. Denk bijv. aan kinderen met leer problemen, kinderen met een vorm van autisme maar ook (hoog)begaafde kinderen.

Het doel van deze groepjes is het aanbieden van karate lessen, passend bij de manier van leren en rekening houdend met eventuele valkuilen. Zo kan bij voldoende interesse gespecialiseerde groepjes gemaakt worden, elk gericht op de meest passende manier van leren voor dat groepje.

Kevin zijn doel in het lesgeven is, naast het leren van karate, om kinderen te helpen weerbaarder te worden en zelfvertrouwen op te bouwen.

Voor Kevin is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen (zowel in het karate als daarbuiten), en daarbij hulp krijgen op maat. Dit geldt uiteraard voor alle kinderen maar zeker de kinderen in de gespecialiseerde groepjes.

 

www.tenryu.nl