“The way of Budo in Business”

 

Uit passie voor de krijgskunsten en verbondenheid met het zakenleven en inzichten heeft deze business club het levenslicht gevonden. De synoniemen tussen de Budo en het zakenleven zijn al eeuwen lang een goed gebruik in het oosten. Steeds meer komt dat besef hier bij ons aan. Zo zijn de Budo deugden volledig toepasbaar op de mat en in het zakendoen. Als ondernemer bied het zo een duidelijke en betrouwbare houvast in de vele keuzen die gemaakt moeten worden dag in dag uit.

Door deze bijzondere combinatie te maken willen we ondernemend Hoeksche Waard kennis laten maken met deze diepgang en elkaar.

Een succesvolle zakenman is een krachtige persoonlijkheid die gesterkt wordt door de zeven Budo deugden, die elke Martial Artist nastreeft.  Grote Budo meesters hebben deze wijsheden met ons gedeeld, zoals Jigoro Kano (grondlegger Judo) al formuleerde “Mind over Muscle”

Budo Business Network is het exclusieve zakelijke netwerk met een Budo passie in het Hoeksche Waardse zakenleven met als doel zich te verbinden en gezamenlijk te ontwikkelen en zakelijke initiatieven te ontplooien.